This website uses cookies, by continuing you agree to their use. Learn more about cookies and how to manage them.

logo ecoinflow
piektdiena, jūnijā 21, 2019
en-GBfr-FRnb-NOde-DEsv-SElv-LV
best practice

Labākā pieredz


Viena no projekta aktivitātēm būs izveidot uz zināšanām balstītu ietvaru, lai salīdzinātu enerģijas patēriņu kokzāģētavās un identificētu galvenos faktorus, kuri rada enerģijas un resursu ietaupījumu ražošanā. Lai izvērtētu energoefektivitāti un enerģijas ietaupījumu, tiks izveidoti nozares mēroga labākās prakses paraugi. Labākie uzņēmumi noteiks nozares labāko praksi enerģijas taupīšanā un to varēs izmantot, lai salīdzinātu enerģijas taupīšanas veiktspēju citos uzņēmumos.

Salīdzinošā novērtēšana ietver visas zāģētavas, kas piedalās projektā. Salīdzināšana piedāvā iespēju salīdzināt kokzāģētavas starp valstīm, ražošanas tehnoloģijām un citās jomās, bet pamatā jābūt attiecīgiem kritērijiem uzņēmumu salīdzināšanai. Salīdzinošie kritēriji tiks izstrādāti ciešā sadarbībā starp nozares partneriem un iesaistītajiem institūtiem, lai nodrošinātu, ka tie ir konsekventi un neapstrīdami. Pēc salīdzināšanas kritēriju izveides tiks izveidots individuāli pielāgota rīks, lai atvieglotu datu iegūšanas un novērtēšanas procesu.

Atšķirību dēļ kokzāģētavu raksturojumā, kā piemēram, dažādas ražošanas tehnoloģijas, vienkāršu visu ražošanas vienību salīdzinājumu var apstrīdēt. Tāpēc tiks izstrādāti salīdzinošās novērtēšanas instrumenti, lai noteiktu nozares labāko praksi kokzāģētavās pakārtotajiem procesiem ražošanā katram atsevišķi. Tas ļaus analizēt un izvērtēt enerģijas patēriņu dažādos ražošanas procesa posmos.

Copyright 2019 by InnovaWood