Valentine Week valentinelovedays.com Rose Day valentinelovedays.com Propose Day valentinelovedays.com Chocolate Day valentinelovedays.com Teddy Day valentinelovedays.com Promise Day valentinelovedays.com Hug Day valentinelovedays.com Kiss Day valentinelovedays.com Valentines Day Imagesvalentinelovedays.com Valentines Day Wishesvalentinelovedays.com Valentines Day Messagesvalentinelovedays.com Valentines Day Quotesvalentinelovedays.com

This website uses cookies, by continuing you agree to their use. Learn more about cookies and how to manage them.

logo ecoinflow
piektdiena, maijā 14, 2021
en-GBfr-FRnb-NOde-DEsv-SElv-LV
fores sky

KO

Galvenais mērķis bija veicināt enerģijas pārvaldības sistēmu ieviešanu kokzāģēšanas industrijas sektorā. Projekta mērķis bija izstrādāt un ieviest enerģijas pārvaldības sistēmas (EPS) apmēram 30 kokzāģētavās Eiropā.

Kāpēc

Daži no galvenajiem šķēršļiem enerģijas patēriņa ietaupījumam Eiropas kokzāģēšanas nozarē ir infrastruktūras trūkums un nepietiekams ienesīgums pārdodot blakusproduktus enerģijas ieguvei (piemēram mizas un šķeldas), ierobežotas zināšanas par optimālas enerģijas izmantošanas ieguldījuma faktoriem un zems informētības līmenis par energoresursu patēriņa samazināšanas potenciālu. Nozarē ir liels enerģijas ietaupījuma potenciāls, koordinēta rīcība šinī virzienā tika uzskatīta par nepieciešamu, lai realizētu šos potenciālos ietaupījumus un pārliecinātu tirgus dalībniekus, lai tie īstenotu konkrētus pasākumus.“Econiflow” mērķis bija samazināt enerģijas patēriņu projekta laikā, īstenojot stratēģiskos instrumentus energoefektivitātes palielināšanai.

Darbs bija koncentrēts uz zāģētavu virzību caur pilnu „Plāno – Dari – Vērtē – Rīkojies” ciklu un sekojošu turpinājumu ar nākošo ciklu, nosakot jaunus mērķus. Lai to izdarītu, bija svarīgi izpētīt visizdevīgākās metodes, lai uzstādītu jaudas un siltuma skaitītājus enerģijas plūsmas uzraudzībai. Rezultāti tika izplatīti, izmantojot  EPS labāko nozares praktisko pieredzi un rekomendācijas izplatot visā Eiropā.

Informācija par EPS kokzāģētavām tika apkopota, izmantojot:

  • Sākuma punkti: starptautiskie standarti (ISO 50.001, EN 16001) un SEE BESS projekts,
  • Ledvesma: Esošais rokasgrāmatas un EPS modeļi,
  • Izmantojamība praksē: kokzāģētavu konsultācijas,
  • Uzlabojumi: Sadarbība “Ecoinflow” tīkla ietvaros.

Kur

Projekta rezultāti palīdzēs rādīt ceļu nozarei, lai sasniegtu ES izvirzīto mērķi - enerģijas patēriņa samazināšanu par 20% līdz 2020, kā arī, lai apmierinātu saistošos mērķus attiecībā uz 2020 Eiropas atjaunojamās enerģijas politiku. Plāns ietver pētījumus par atšķirīgām biznesa, likumdošanas un tehnoloģiskām sistēmām, kas saistītas ar Eiropas kokzāģēšanas nozari. EPS tiks ieviesta 30 kokzāģētavās visā Eiropā.

Target groups

Minimize

Projektam ir trīs galvenās mērķa grupas: 
Kokzāģētavu vadība un operatori
(galvenā mērķa grupa kuru tieši ietekmē šī programma) 
Zāģētavu asociācijas
(spēlē nozīmīgu lomu komunikācijā par enerģijas ietaupījumu iespējām un stratēģijām ārpus šīs programmas darbības lauka)
Enerģijas taupīšanas programmas un valsts atbalsta shēmas
(lai sniegtu padziļinātu informāciju par nozari, kas aktivizēs papildu rīcību no šīs grupas.)

Copyright 2021 by InnovaWood