This website uses cookies, by continuing you agree to their use. Learn more about cookies and how to manage them.

logo ecoinflow
torsdag, oktober 01, 2020
en-GBfr-FRnb-NOde-DEsv-SElv-LV
sawblad

Industripartnere

Prosjektet Ecoinflow har en sterk involvering av nøkkelaktører innenfor europeisk sagbruksindustri. Derfor har vi skapt en industrirelatert seksjon på hjemmesiden, som vil bli brukt som en interaktiv plattform mellom prosjektpartnere og sagbruksindustrien. Engasjementet fra industripartnerne kan være på flere nivå:
  • Kunnskapsoverføring og opplæring,
  • Målinger for benchmarking,
  • Casestudier.

Nøkkelaktør(er)  Hvordan vil nøkkelaktøren(e) bidra i dette prosjektet?
Sagbruksindustri  Bidra med data og implementere EnMS.
European Wood Drying Group 
Assistere i å organisere seminarer og workshops, gi prosjektpartnerne muligheten å informere om ideer og resultater fra prosjektet, bidra med å holde presentasjoner og andre tiltak for å tiltrekke flere deltakere
Utstyrsleverandører/ levererandører av energiprogramvare
Merkedsinformasjon, etterspørsel etter nye løsninger
Målgrupper  Hvordan vil målgruppen(e) dra fordel av dette prosjektet? 
Ledelse og operatører i sagbruksindustrien Energibesparelser, kostnadsbesparelser, energieffektivitet, økt utnyttelse av råstoff, økt salg av biprodukter, utvikling av ekspertise, beslutningsstøtte, kompetanseheving, opplæringsmøter, demonstrasjoner av energitiltak
Sagbruksorganisasjoner Utvikling av ekspertise, sterkere medlemsgruppe, estimater for energibesparelser for den europeiske sagbruksindustrien, felles verktøy for energioppfølging, europeisk energinettverk
Energisparingsprogrammer Industrikunnskap fra tekniske rapporter

Copyright 2020 by InnovaWood