This website uses cookies, by continuing you agree to their use. Learn more about cookies and how to manage them.

logo ecoinflow
torsdag, oktober 01, 2020
en-GBfr-FRnb-NOde-DEsv-SElv-LV

DELTAGENDE SAGBRUK I PROSJEKTET

ECOINFLOW er avhengig av deltagelse og støtte fra sagbruksindustrien. Kartet viser sagbruk aktivt involvert i prosjektet.

Ecoinflow nettverket

Ved å delta i SagEnMS ECOINFLOW nettverket kan sagbruk få muligheten til å være aktivt involvert i: Kunnskapsoverføring og kursaktiviteter relatert til energieffektivisering i sagbruksindustrien, deling av erfaringer med andre europeiske sagbruk, bygge ut sitt eget nettverk og delta i felles kursaktiviteter og initiativ.
Copyright 2020 by InnovaWood