Valentine Week valentinelovedays.com Rose Day valentinelovedays.com Propose Day valentinelovedays.com Chocolate Day valentinelovedays.com Teddy Day valentinelovedays.com Promise Day valentinelovedays.com Hug Day valentinelovedays.com Kiss Day valentinelovedays.com Valentines Day Imagesvalentinelovedays.com Valentines Day Wishesvalentinelovedays.com Valentines Day Messagesvalentinelovedays.com Valentines Day Quotesvalentinelovedays.com

This website uses cookies, by continuing you agree to their use. Learn more about cookies and how to manage them.

ecoinflow logo
søndag, september 19, 2021
en-GBfr-FRnb-NOde-DEsv-SElv-LV

SagEnMS-håndboken

Denne håndboken er en veiledning for sagbrukene om hvordan man kan implementere et praktisk og anvendelig energiledelsessystem (EnMS). Ved å følge guiden vil du utvikle et rammeverk for arbeidet med energiledelse. 

SawEnMS er en EnMS som er skreddersydd for å passe sagbruksindustrien. Selv om mange deler av en EnMS er relevant for selskaper i andre sektorer, er SawEnMS tilpasset for å lette gjennomføringen på sagbruk, med relevante eksempler, råd og verktøy som kan implementeres direkte. Det har blitt lagt ned mye arbeid for å gjøre det til et enkelt, men robust og kraftig verktøy for å arbeide med energistyring. 

SawEnMS er i stor grad basert på den internasjonale standarden for energiledelsessystemer, ISO 50001, men er ikke ment som en komplett EnMS som kan sertifiseres. Ved å følge alle trinnene i guiden, vil du imidlertid ha et godt utgangspunkt for et EnMS som er klar for sertifisering.SawEnMS består av syv trinn. Ved å bruke SawEnMS, vil du bli guidet gjennom hele prosessen, steg for steg. Her finner du retningslinjer, eksempler og sagbruksspesifikke verktøy. De syv trinnene er som følger:

1. Oppnevne en energistyringsgruppe.
2. Bestemme en energipolitikk.
3. Utføre en kartlegging av energibruk.
4. Bestemme et energimål.
5. Utvikle en handlingsplan.
6. Utvikle rutiner for energieffektivitet i det daglige arbeidet.
7. Utvikle rutiner for intern kommunikasjon. 

Trinnene skal gjentas regelmessig for å oppnå en mer og mer avansert EnMS. Du kan tenke på trinnene som en uendelig spiral av forbedringer for å nå et stadig høyere nivå av energieffektivitet, som visualisert i Figur. 

VERKTØY OG MALER

SagEnMS verktøypakke
For å støtte innføringen av energiledelsessystemer på sagbruk (SagEnMS), er det utviklet en rekke verktøy sammen med SagEnMS håndboken

Verktøypakken består av:
 
Dokumentmaler for følgende implementeringstrinn:
• Energihandlingsplan
• Energipolitikk
• Energimål
• Energiteam
 
Beregningsverktøy for:
Livssykluskostandsberegning
• Energikartlegging
 
Egne håndbøker for:
• Soneinndeling for plassering av energimålere
• Nattvandring
 

Verktøypakke for SagEnMS håndboken kan lastes ned her (EN).nasjonale kontaktpunkte

For ytterligere informasjon, ta kontakt med nasjonale kontaktpunktet:

Marcus Olsson, Treteknisk Institutte

Copyright 2021 by InnovaWood