This website uses cookies, by continuing you agree to their use. Learn more about cookies and how to manage them.

ecoinflow logo
torsdag, oktober 01, 2020
en-GBfr-FRnb-NOde-DEsv-SElv-LV

SagEnMS-håndboken

Denne håndboken er en veiledning for sagbrukene om hvordan man kan implementere et praktisk og anvendelig energiledelsessystem (EnMS). Ved å følge guiden vil du utvikle et rammeverk for arbeidet med energiledelse. 

SawEnMS er en EnMS som er skreddersydd for å passe sagbruksindustrien. Selv om mange deler av en EnMS er relevant for selskaper i andre sektorer, er SawEnMS tilpasset for å lette gjennomføringen på sagbruk, med relevante eksempler, råd og verktøy som kan implementeres direkte. Det har blitt lagt ned mye arbeid for å gjøre det til et enkelt, men robust og kraftig verktøy for å arbeide med energistyring. 

SawEnMS er i stor grad basert på den internasjonale standarden for energiledelsessystemer, ISO 50001, men er ikke ment som en komplett EnMS som kan sertifiseres. Ved å følge alle trinnene i guiden, vil du imidlertid ha et godt utgangspunkt for et EnMS som er klar for sertifisering.SawEnMS består av syv trinn. Ved å bruke SawEnMS, vil du bli guidet gjennom hele prosessen, steg for steg. Her finner du retningslinjer, eksempler og sagbruksspesifikke verktøy. De syv trinnene er som følger:

1. Oppnevne en energistyringsgruppe.
2. Bestemme en energipolitikk.
3. Utføre en kartlegging av energibruk.
4. Bestemme et energimål.
5. Utvikle en handlingsplan.
6. Utvikle rutiner for energieffektivitet i det daglige arbeidet.
7. Utvikle rutiner for intern kommunikasjon. 

Trinnene skal gjentas regelmessig for å oppnå en mer og mer avansert EnMS. Du kan tenke på trinnene som en uendelig spiral av forbedringer for å nå et stadig høyere nivå av energieffektivitet, som visualisert i Figur. 

VERKTØY OG MALER

SagEnMS verktøypakke
For å støtte innføringen av energiledelsessystemer på sagbruk (SagEnMS), er det utviklet en rekke verktøy sammen med SagEnMS håndboken

Verktøypakken består av:
 
Dokumentmaler for følgende implementeringstrinn:
• Energihandlingsplan
• Energipolitikk
• Energimål
• Energiteam
 
Beregningsverktøy for:
Livssykluskostandsberegning
• Energikartlegging
 
Egne håndbøker for:
• Soneinndeling for plassering av energimålere
• Nattvandring
 

Verktøypakke for SagEnMS håndboken kan lastes ned her (EN).nasjonale kontaktpunkte

For ytterligere informasjon, ta kontakt med nasjonale kontaktpunktet:

Marcus Olsson, Treteknisk Institutte

Copyright 2020 by InnovaWood