This website uses cookies, by continuing you agree to their use. Learn more about cookies and how to manage them.

logo ecoinflow
torsdag, oktober 01, 2020
en-GBfr-FRnb-NOde-DEsv-SElv-LV
best practice

Beste praksis

En av prosjektets aktiviteter vil være å etablere et relevant rammeverk for å sammenligne energiforbruk på sagbruk og å identifisere nøkkelfaktorer som leder til større energi- og ressurseffektivitet i produksjonen. For å evaluere energieffektivitet og potensielle energibesparelser vil det bli etablert hva beste praksis for sagbrukssektoren er generelt. De bedriftene som presterer best vil definere beste praksis i energibesparelser og kan bli brukt for å sammenligne spesifikk ytelse hos andre.

Benchmarkingøvelsen vil inkludere alle sagbruk som deltar i prosjektet. Benchmarking tilbyr en mulighet å sammenligne ytelsen til sagbruk i forskjellige land, med forskjellig produksjonsteknologi osv., men må baseres på relevante kriterier for å sammenligne bedrifter. Benchmarkingkriterier vil bli utviklet i nært samarbeid mellom industripartners og de deltakende instituttene for å sikre at de er konsekvente og klare. Etter benchmarkingkriteriene er etablert vil et skreddersydd verktøy bli introdusert for å støtte datainnsamling og benchmarkingprosessen

På grunn av forskjeller hos sagbrukene, slik som forskjellig produksjonsteknologi, kan sammenligning av alle produksjonsenheter være utfordrende. Derfor vil et benchmarkingverktøy for å definere beste praksis for delprosesser i produksjonen bli utviklet, i tillegg til sammenligningen av sagbruk. Dette vil også muliggjøre analyse og evaluering av energikonsumpsjonen på forskjellige nivåer i produksjonsprosessen.

Copyright 2020 by InnovaWood