Valentine Week valentinelovedays.com Rose Day valentinelovedays.com Propose Day valentinelovedays.com Chocolate Day valentinelovedays.com Teddy Day valentinelovedays.com Promise Day valentinelovedays.com Hug Day valentinelovedays.com Kiss Day valentinelovedays.com Valentines Day Imagesvalentinelovedays.com Valentines Day Wishesvalentinelovedays.com Valentines Day Messagesvalentinelovedays.com Valentines Day Quotesvalentinelovedays.com

This website uses cookies, by continuing you agree to their use. Learn more about cookies and how to manage them.

logo ecoinflow
fredag, mai 14, 2021
en-GBfr-FRnb-NOde-DEsv-SElv-LV
fores sky

HVA

Hovedmålet med prosjektet var å tilrettelegge for implementering av moderne energioppfølgingssystemer for sagbruksindustrien. Et av målene var å utvikle og implementere energioppfølgingssystemer (EnMS) for 30 sagbruk i Europa.

Hvorfor

Noen av barrierene for energibesparelser i den europeiske sagbruksindustrien er mangelen på infrastruktur og lønnsomhet ved salg av biprodukter (f. eks. bark og flis), kunnskap om optimal utnyttelse av råstoff til energiproduksjon og liten kunnskap om energisparingspotensialet. Til tross for at det er et stort energisparingspotensial i industrien, var det nødvendig med en koordinert aksjon for å kunne høste disse besparelsene og overbevise markedsaktører om å implementere konkrete tiltak. Målet med Ecoinflow var å gi betydelige energibesparelser gjennom å implementere strategiske verktøy for å øke energieffektiviteten.

Hvordan

Arbeidet vil fokusere på å få sagbruk å gå gjennom en fullstendig "planlegg-utfør-kontroller-korriger"-syklus og å gå videre med neste, og sette nye mål. For å få til dette er det viktig å avdekke de mest fordelaktige metodene for å installere elektrisitets- og varmemålere for å overvåke energiflyten. Resultatene for beste praksis vil bli spredd gjennom hele Europa.

Et EnMS for sagbruk ble utviklet ved bruk av:

  • Utgangspunkt: Internasjonale standarder (ISO 50001, EN 16001) og IEE BESS-prosjektet,
  • Inspirasjon: Eksisterende håndbøker og EnMS-modeller,
  • Praktisk bruk: Konsultasjon med sagbruk,
  • Forbedringer: Samarbeid med Ecoinflownettverket.

Hvor

Resultatene fra prosjektet vil bidra til å sette kursen for industrien for å møte EU-målsettingene om 20 % energireduksjon i 2020 og å generere viktig informasjon for de deltakende landene for å møte de bindende målene i den fornybare energipolitikken i Europa mot 2020. Veikartet vil inkludere studier av  forskjellige rammevilkår knyttet til forretningsvirksomhet, regelverk og teknologi relatert til sagbruksindustrien i Europa. EOS vil bli implementert på 30 sagbruk over hele Europa.

Target groups

Minimize

Det er tre hovedmålgrupper i prosjektet:

Ledelse og operatører i sagbruksindustrien (primær målgruppe og direkte påvirket av denne aksjonen),
Sagbruksorganisasjoner (for å spille en viktig rolle i å kommunisere mulighetene og strategiene for energisparing etter denne aksjonen),
Energisparingsprogram og nasjonelle finansieringsordninger (for å forsyne dyptgående informasjon om industrien som vil utløse ytterligere aksjoner fra denne gruppen).

Copyright 2021 by InnovaWood