This website uses cookies, by continuing you agree to their use. Learn more about cookies and how to manage them.

logo ecoinflow
torsdag, oktober 01, 2020
en-GBfr-FRnb-NOde-DEsv-SElv-LV
forest

Prosjektresultater

Overordnede resultater

  • SagEnMS håndboken,
  • Online benchmarking-verktøy for europeiske sagbruk,
  • Europeisk strategi for energibesparelser i sagbruksindustrien,
  • Identifisere indikatorer for energieffektivitet i europeisk trelastindustri basert på evalueringer av etablert mønsterpraksis og normtall fra energimålinger i industrien,
  • Etablere et nettverk for prosjektdeltakere, som skal sikre kunnskapsoverføring og formidlig av erfaringer samt opplæring av operatører i sagbruk og bioenergibransjen,
  • Formidling og kunnskapsoverføring av prosjektresultatene til aktører i den europeiske sagbruksindustrien og til aktuelle leverandører,
  • Bidra til EUs målsetting om 20% reduksjon i fossilt energiforbruk innen 2020, og dermed øke biomasse tilgjengelig for energiproduksjon.

FAQ (ofte stilte spørsmål)

Vanlig stilte spørsmål og svar som ble diskutert under kurs- og informasjonsvirksomheten i ECOINFLOW er sammenstilt i FAQ seksjonen.

Avsnittet er kun tilgjengelig på engelsk. Les mer…

Publikasjoner

Fullstendig liste med prosjektartikler, nyhetsbrev og andre publikasjoner relatert til prosjektet finnes her…
Copyright 2020 by InnovaWood