Valentine Week valentinelovedays.com Rose Day valentinelovedays.com Propose Day valentinelovedays.com Chocolate Day valentinelovedays.com Teddy Day valentinelovedays.com Promise Day valentinelovedays.com Hug Day valentinelovedays.com Kiss Day valentinelovedays.com Valentines Day Imagesvalentinelovedays.com Valentines Day Wishesvalentinelovedays.com Valentines Day Messagesvalentinelovedays.com Valentines Day Quotesvalentinelovedays.com

This website uses cookies, by continuing you agree to their use. Learn more about cookies and how to manage them.

logo ecoinflow
söndag, september 19, 2021
en-GBfr-FRnb-NOde-DEsv-SElv-LV

Welcome to Ecoinflow

ECOINFLOW slutresultat

Projektets huvudsyfte var att underlätta införande av ett skräddarsytt energiledningssystem (ELS) och att minskade den årliga energianvändningen i den europeiska sågverkssektorn genom internationellt engagemang, samarbete och kunskapsöverföring. För att underlätta införande av ELS, togs en handbok fram av ECOINFLOWs partners, vilket är ett av de betydande projektresultaten. Handboken är en handledning för sågverk i hur man inför ett praktisk och användbart ELS. Genom att följa guiden kan sågverk att utveckla ett ramverk för att arbeta med energiledning. Pilotversion av handboken testades bland medlemmarna i ECOINFLOW sågverksnätverk. Hittills har mer än 50 sågverk anslutit sig till vårt nätverk, vilket hjälper oss att nå våra energisparmål

Därutöver utvecklades även ”Sawbenchmark”. Ett verktyg som ger företag möjlighet att jämföra sin egen energiförbrukning med femtio europeiska sågverk.

Läs mer…...

Senast Nytt

SawEnMs Handbook presented at InnovaWood General assembly, Zagreb by admin
The Ecoinflow final outcomes were presented during the last InnovaWood General Assembly. The  InnovaWood annual meeting took place on 10-11th June in Zagreb, Croatia. The meeting was hosted by Forestry faculty Zagreb. 
ECOINFLOW at Ligna fair 2015, presented by Thünen Institute by admin
The ECOINFLOW project was presented at LIGNA fair by Thünen Institute. The visitors had a possibility to get familiar with final project outcomes and get their own example of the SawEnMS handbook at TI booth.
ECOINFLOW Training - Bolzano, Italy by admin
The second training session this year was held on 11th March in Innovation Park, Bolzano, Italy. The training was part of the workshop organised for German speaking sawmill mangers in Bolzano region.

Ecoinflow i korthe

Temainriktad prioritering: Intelligent Energy – Europe (IEE)
Löptid: 01/05/2012-30/04/2015 
Partners12 EU partners
Kontakt

 

 

Minimize
Kontaktuppgifter

Koordinator

Henning Horn
Norsk Treteknisk Institutt
Postboks 113 Blindern
0314 Oslo
Telefon: +47 90 037013

henning.horn@treteknisk.no
www.treteknisk.no                        Web 
InnovaWood
The European Forestry House
66,Rue du Luxembourg
BE-1000 Bruxelles

Telefon: +32 2 2392300

office@innovawood.com
www.innovawood.com

               


Författarna är ensamt ansvariga för innehållet  på denna webbsida. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska kommissionen ansvarar för hur informationen används.Copyright 2021 by InnovaWood