This website uses cookies, by continuing you agree to their use. Learn more about cookies and how to manage them.

logo ecoinflow
tisdag, juli 07, 2020
en-GBfr-FRnb-NOde-DEsv-SElv-LV
sawblad

Industripartner

Ecoinflowprojektet räknade med ett starkt engagemang från de viktigaste europeiska aktörerna i sågverksindustrin. För detta ändamål skapades ett industriavsnitt på hemsidan som användes som en interaktiv plattform mellan projektpartner och sågverksindustrin. Industriparternas engagemang vara på flera nivåer:
  • Kunskapsöverföring och utbildning
  • Mätningar för jämförelse
  • Fallstudier

Nyckelaktörer Hur bidrog aktörerna i projektet?
Sågverksindustrin Tillhandahöll data och införde ELS
EDG - European Wood Drying Group  Bidrog med att organisera seminarier och workshops; gav projektpartnerna möjlighet att informera om idéer och resultat från projektet; tillhandahöll talare och andra ämnen för att attrahera fler deltagare.
Utrustningsleverantörer/ energiföretag
Marknadsinformation, krävs för nya lösningar
Målgrupper  Hur drog målgrupperna nytta av projektet? 
Sågverksindustrins ledningar och operatörer
Energibesparingar, kostnadsbesparingar, högre energieffektivitet, högre nyttjande av råvara, ökad försäljning av biprodukter, utvecklade sakkunskap, beslutsstöd, kompetensökning, utbildning, kurser, demonstrerade energimätningar
Sågverkens intresseorganisationer och sågverksföreningar
Komptensutveckling, starkare medlemsgrupp, uppskattningar av energibesparingar i den europeiska sågverksindustrin, gemensamma verktyg för energledning, europeiskt energinätverk
Energibesparingsprogram
Industriell kunskap från tekniska rapporter
Copyright 2020 by InnovaWood