This website uses cookies, by continuing you agree to their use. Learn more about cookies and how to manage them.

tisdag, juli 07, 2020
en-GBfr-FRnb-NOde-DEsv-SElv-LV

SågELS-handboken

Denna handbok är en guide för sågverk i hur man kan införa ett praktiskt och användbart energi-ledningssystem (ELS). Genom att följa guiden kan ditt företag sätta upp ett system för att arbeta med energifrågor.SågELS (SawEnMS på engelska) är ett energiledningssystem speciellt utvecklat för att passa sågverksindustrin. Även om många delar av ett ELS är desamma oavsett bransch, har SågELS anpassats för att vara lätt att införa på sågverk, med passande exempel, råd och verktyg som kan börja användas direkt. Tanken är att SågELS ska vara ett enkelt men ändå robust och kraft-fullt verktyg för att arbeta med energiledning.

SågELS är i stora delar baserat på SS-EN ISO 50001:2011, den internationella standarden för energiledningssystem. SågELS är dock inte tänkt som ett fullständigt ELS, som är redo att certifieras av en utomstående revisor. Om ni genomför alla steg i guiden är ni dock en bra bit på väg mot ett komplett, certifierat energiledningssystem.

SågELS består av sju steg. Genom att följa SågELS guiden, steg för steg, får du guidning, tips och råd, exempel, mallar och sågverksanpassade verktyg.De sju stegen är:

1. Utse ett energiledningsteam.
2. Ta fram och fastställ energipolicy.
3. Genomför en energikartläggning.
4. Sätt upp energimål.
5. Gör en handlingsplan för energieffektivisering.
6. Ta fram rutiner för energieffektivisering i det dagliga arbetet.
7. Ta fram rutiner för internkommunikation.

De sju stegen ska upprepas regelbundet för att ständigt förbättra energianvändningen och energiledningssystemet i sig. Man kan se de olika stegen som en oändlig spiral av förbättringar för att nå en allt högre nivå av energieffektivitet.


 

SågELS Verktygskit

För att underlätta införande av det sågverksanpassade energiledningssystemet (SågELS) har några hjälpmedel till SågELS-handboken utvecklats. Verktygskitet består av:

Dokumentmallar:
• Energihandlingsplan
• Energipolicy
• Energimål
• Energiledningsgrupp

Kalkylverktyg för:
• Livscykelkostnadsberäkning
• Energiuppföljning

Separata guider:
• Guide för zonindelning och mätning
• Nattvandring


Såg-ELS toolkitet finns enbart för nedladdning på engelska.

Nationell kontaktperson

För ytterligare information, kontakta nationell kontaktperson.

Anders LyckenSP Technical Research Institute of Sweden

Copyright 2020 by InnovaWood