This website uses cookies, by continuing you agree to their use. Learn more about cookies and how to manage them.

logo ecoinflow
tisdag, juli 07, 2020
en-GBfr-FRnb-NOde-DEsv-SElv-LV

DELTAGANDE SÅGVERK

ECOINFLOW-projektet byggde på ett starkt stöd från europeiska företag inom sågverksindustrin. Kartan nedan visar de sågverk som var aktiva i projektet.

Ecoinflownätverket

Genom att delta i ECOINFLOW-nätverket fick sågverken möjlighet att aktivt involvera sig i kunskapsutbyte och utbildningar knutna till energieffektivitet i sågverk. De kunde dela och bygga upp erfarenheter och kunskap med andra europeiska sågverk, knyta kontakter och delta i gemensamma seminarier och andra aktiviteter.
Copyright 2020 by InnovaWood