This website uses cookies, by continuing you agree to their use. Learn more about cookies and how to manage them.

logo ecoinflow
tisdag, juli 07, 2020
en-GBfr-FRnb-NOde-DEsv-SElv-LV
best practice

Bästa praxis


En av projektets aktiviteter var att skapa ett ramverk för att jämföra energiförbrukningen mellan sågverk och för att identifiera de nyckelfaktorer som leder till energi- och resurseffektivitet. För att kunna bedöma energieffektivitet och möjliga energibesparingar togs en branschpraxis fram. De bästa företagen definierar bästa praxis för energieffektivitet och kan användas för jämförelse med andra.

Benchmark-verksamheten omfattade jämförelse alla sågverk som deltog i projektet. I projektet utvecklades ett verktyg som gör det möjligt att jämföra resultat mellan sågverk i olika länder, med olika produktionsteknik, o.s.v. Verktyget har därför baserats på de kriterier som visat sig vara mest relevanta för att det skall gå att jämföra företagen. Dessa utvecklades i nära samarbete mellan industriparterna och deltagande institut för att säkerställa att de är konsistenta och objektiva.

På grund av skillnader mellan sågverken, såsom olika produktionstekniker, är en enkel jämförelse av samtliga produktionsenheter en utmaning. Därför har även en jämförelsemetod för att fastställa bästa praxis för delprocesser i produktionen utvecklats utöver modellen för jämförelse av hela sågverk. Det gör det möjligt att analysera och utvärdera energiförbrukningen i olika skeden av produktionsprocesserna.

Copyright 2020 by InnovaWood